Hof van Nazareth 53, 5421EC, Gemert
info@stichtingnazareth.nl

Historie

Seniorenvereniging Gemert (www.sv-gemert.nl), Zorg Coöperatie Gemert (www.zorgcooperatiegemert.nl) en Vereniging Houvast (www.houvastgemert-bakel.nl) hebben begin 2018 een nieuwe “Stichting Nazareth” gevormd met de bedoeling dat deze Stichting de realisatie en het toekomstig beheer van het Centrum voor Ouderen en Gehandicapten gaat doen. In het bestuur van deze Stichting zitten bestuursleden van de SVG en ZCG en enkele onafhankelijke bestuursleden. Begin 2018 heeft de nieuwe Stichting een Crowdfunding gehouden onder de leden van bovengenoemde verenigingen en in nog geen maand tijd werd een bedrag van €125.000,- toegezegd. Met dit geld zijn de kapel, refter en enkele andere ruimten van de projectontwikkelaar gekocht.

 

De ZCG en SVG waren gehuisvest in enkele ruimten achter in het gebouw Ruijschenbergh Julianastraat 2 te Gemert. Om veel activiteiten te doen was de ruimte te beperkt. In 2018 heeft de toen nieuw opgerichte ZCG onderdak gekregen bij de SVG en werd de bereikbaarheid voor ouderen met 3 ochtenden uitgebreid. Sindsdien is de toeloop van ouderen met vragen en problemen sterk toegenomen. Voor de vele activiteiten van de ZCG en SVG moest uitgeweken worden naar andere locaties in Gemert. Het ontbrak ook aan ruimte om innoverende activiteiten voor ouderen zoals kwetsbare groepen op te zetten c.q. te organiseren. Bovendien hebben we te maken met de toename van ouderen (vergrijzing) en de intentie van de overheid dat ouderen langer zelfstandig moeten kunnen blijven wonen. De gevolgen hiervan merken wij in toenemende mate aan de vragen aan onze balie en van de verwijzers. Veel van deze vragen proberen we te vertalen in projecten en activiteiten waar meerdere mensen tegelijkertijd iets aan hebben.