Hof van Nazareth 53, 5421EC, Gemert
info@stichtingnazareth.nl

Doelstelling

Doelstelling: Een Centrum voor Ouderen en Gehandicapten

De Senioren Vereniging Gemert (SVG), Zorg Coöperatie Gemert (ZCG) en Stichting Houvast hebben begin 2018 een nieuwe Stichting Nazareth gevormd met de bedoeling dat deze stichting de realisatie  en het toekomstig beheer van het Centrum voor Ouderen en Gehandicapten gaat doen. In het bestuur van deze Stichting zitten bestuursleden van de SVG en ZCG en enkele onafhankelijke bestuursleden. Begin 2018 heeft de nieuwe  stichting een crowdfunding gehouden onder de leden van bovengenoemde verenigingen en in nog geen maand tijd werd een bedrag van € 125.000,- toegezegd. Met dit geld zijn de kapel, refter en enkele andere ruimten van de projectontwikkelaar gekocht. In de notariële koopovereenkomst heeft de stichting echter een ontbindende voorwaarde laten opnemen. Hierin staat dat de koop niet doorgaat als op 1 mei 2019 er onvoldoende zicht is op voldoende financiële middelen. Inmiddels zijn we een jaar verder en zijn we blij dat er voldoende financiële toezeggingen zijn en het bestuur van de Stichting Nazareth kan besluiten om de koop definitief te maken. In oktober vorig jaar hebben wij nog op de valreep in het kader van een subsidieregeling Cultureel Erfgoed een aanvraag kunnen doen bij het rijk/provincie  en in januari hebben we bericht gekregen dat onze aanvraag voor een groot deel is gehonoreerd. Vooralsnog krijgen wij een bedrag van € 200.202,- zijnde 70% van het totaal toegekende bedrag voor de restauratie van de kapel. Voor de 30 %, die niet betaald wordt, moeten we zelf fondsen en sponsors zoeken. Tot nu toe heeft onze fondswerving een bedrag van     € 91.000,- (waaronder het bedrag van uw fonds) aan toezeggingen opgebracht. Dit betekent dat wij kunnen voldoen aan de subsidievoorwaarde van het Rijk/Provincie om 30% procent zelf bij te leggen. Met deze subsidie kunnen wij de restauratie van de kapel ( met name de gehele buitenkant ) uitvoeren. Dit betekent echter dat alleen het hele pand wind – en waterdicht gemaakt is. De binnenkant zoals de refter en kantoorruimten moeten ook nog aangepast, verbouwd en ingericht worden. Hiervoor zal de Stichting Nazareth een bedrag lenen bij het restauratiefonds, een sponsoractie houden en zal het meeste werk gerealiseerd gaan worden door grote inzet van vrijwilligers. Een groep vrijwilligers van het Boerenbondsmuseum heeft zich reeds bereid verklaart mee te willen helpen met de interne verbouwing.

Verder heeft een nieuwe Stichting Bouwschouders, een samenwerking van verschillende bedrijven die non-profit organisaties willen ondersteunen met raad/daad en materialen in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, toegezegd het project Nazareth als eerste non-profit project te willen adopteren. Daarnaast heeft de provincie inmiddels de kapel en met name het stucwerk bekeken. Het stucwerk was, hoewel begroot, niet meegenomen in de subsidietoekenning. De kosten van het stucwerk zullen waarschijnlijk alsnog gesubsidieerd gaan worden.

Kortom het bestuur van de Stichting Nazareth heeft er nu al het vertrouwen in dat zij in staat is het Centrum voor Ouderen en Gehandicapten te realiseren. Na de zomervakantie zal de aannemer starten met de restauratie van de kapel en hij denkt daar 4 maanden voor nodig te hebben. Hierna kunnen wij zelf met de vrijwilligers pas goed aan de slag. De verwachting is dat wij eind 2020 klaar zijn.

Gemert: 6 april 2018